PhDr.Jiří Machalický 3.12.2023 Strašnické divadlo

Jitka Štenclová patří ke generaci nastupující v nepříznivé době takzvané normalizace, která však přesto přinesla řadu výrazných osobností. Je hlavně malířka, vytváří obrazy plné symbolů. Ale již více než deset let se věnuje také kolážím, ve kterých může rozvíjet svou představivost odlišným způsobem. K nim ji inspirují novinové zprávy nebo články, které ji zaujmou. Obrázky a texty pak skládá a domalovává akrylovými barvami, které jednotlivé motivy sjednotí.
Jde tedy o jedinečný způsob spojení dvou technických postupů a také dvou tvůrčích principů. Koláže získávají názvy podle nadpisů nebo částí textů (Víkend začíná v pátek, Když ji sevřu v prstech, svět se jakoby zastaví, V pondělí domů,….). Z malířsky ztvárněných prostorů vystupují portréty známých osobností z různých oblastí – sportovců, herců, režisérů, politiků. Objevují se v nich motivy z obrazů slavných malířů, anonymní postavy z reklam nebo pohledy na světové metropole. Zvlášť přitažlivý je pro ni New York vyzařující nevyčerpatelnou energii .
Prostředí koláží je tajuplné a ne zcela určité, motivy z novin a časopisů naopak zcela konkrétní. Vzniká tak zvláštní napětí mezi slovy, záhadně působícím prostorem a útržky pohledů na skutečnost. Koláže mají svůj rytmus, někdy v nich dochází k až nečekaným spojením. Mají velmi blízko k atmosféře divadla, když děje vystupují odněkud z hloubky imaginárního prostoru. Pro Jitku Štenclovou jsou možná vedlejší, ale velmi působivou linií v její tvorbě. Propojují se v nich i zdánlivě neslučitelné motivy, přinášejí možnost hrát si s rozdílnými významy, které však přesto mají něco společného.
Myslím, že tato výstava bude pro mnohé návštěvníky překvapivá a
představí jim tvorbu Jitky Štenclové z nezvyklého úhlu pohledu.

Jiří Machalický