Jan Brodský zahájení výstavy ve Viole

Pomalu se blíží – Moon – Noc a den,
Pacifik – Sextant – Znepokojivý mrak,
Žbluňk – Bios…

Dobrý podvečer vážení přátelé, původně jsem chtěl svoji promluvu začít nabádáním, abyste hned nečetli názvy obrazů, ale nechali je na sebe nejdříve působit – a i tak jsme se s Jitkou dohodli, že popisky budou jen na přiloženém seznamu… Když jsem se ale včera večer díval do mobilu na instalaci, sám jsem neodolal, neboť mně hlavou projel automatický text z názvů – vlastně jakýsi příběh jednoho dne – avšak mikro-makrokosmických rozměrů…

Nejsem literát ani teoretik umění, a tak se za svoji drzost Jitko omlouvám, dovolil jsem si pro zajímavost vybrat klíčová slova z Tvé monografie – ze všech textů…

(Richard Drury)
…modernistické hierarchie, posuny, umělecké projevy, vnímání, ženská citlivost, ústřední proudy, umělecké dění, tradiční dělení, praxe, teorie, kolektivní, pokrok, zpověď, komplexnost, forma, obsah, historické tendence, psychika, kategorizace, zrcadlo, systém, mysl, dualita, dilema, textilní výtvarnictví, malba, ukotvení, jednotnost, spontánní citovost, vizuální řeč… zamrzlé hranice, vlastní koncepce, svoboda, dynamický rozvoj, mezinárodní kontext, trauma, útlak, celospolečenská apatie… umělecká povaha, hudba, klavír… rozčarování, protestní písně, vládnoucí ideologie, trvalá výzva, individuální svědomí… inspirace, organické struktury, barevné soulady, vizuální poetika… vnitřní prostor, polyfonický portrét, duchovní život, zázrak kosmu, extatické vize, důvěrný záznam, vnitřní reflexe…

(Cyril Höschel)
…tragická událost, pozorovatel, osudný vrchol, hlubina, zář, noční ledovec, barvy nebe, lákavé, slibné, nesrozumitelné…

(Jiří Anderle)
…citový vznět, zřetězení ve vizi, dýchání, proti větru, modré nebe, zrcadlená bytost, krása, síla, upřímnost…

(Jiří Urban)
…stvoření světla barvy, pohlcování světla v platónském smyslu, osvobození z pout hmoty, rotační pohyb, proces rozpomínání, citace duchovní hodnoty…

(Ludmila Kybalová)
…simultánní tématické linie, senzibilita, přírodní, kosmické úkazy, empatie, tragický úděl, sjednocení výtvarnou fakturou, nezaměnitelná hodnota výpovědi…

(Antonín Hartmann)
…textilní směřování, malířská privatissima, přetavené prožitky, lyrické imaginativní kompozice, jemný kolorit, malba dlouho přítomná pouze „ponorně“, bohatě instrumentovaná znělost barev, opalizující matérie malby, náčrt uzavřeného prostoru, esence volné krajiny, geometrické figury, znaková řeč, niternější výraz, duchovní obsah…


Jak někteří víte, moje původní profesí je fotografie – neboli světlokreslení – v tvém případě Jitko, se však nejedná pouze o mechanické světlo procházející štěrbinou, odrážející se na protilehlou stěnu, jak to spatřil da Vinci – v tvém případě jde sice také mnohdy o světlo zvnějšku, a také se svým způsobem odráží – avšak o Tvoji duši… Doména fotografie se charakterizuje jednak jako zastavení okamžiku a potom jako otisk světa – dovolím si tvrdit, že i Tvá tvorba Jitko, je otiskem světa – ovšem otiskem, který je přetaven objektivem Tvého nitra, skrze prisma tvého vidění v šíři celého barevného spektra čistých barev – a zadíváme-li se intenzivně nikoli na, ale do Tvých obrazů, nemůžeme nevnímat, že se nejedná o pouhé zastavení okamžiku – jsou to nekonečné příběhy vně i v nás, které nám odhaluješ a ukazuješ, které nám přibližuješ svými, dá se říci scénami – ale scénami reálného světa, neboť všechna Tvá díla vychází z konkrétních prožitků, avšak z nadhledu, se vší pokorou v jakémsi řádu kosmu a pro mne vtiskem nadčasovosti… A to považuji v této znejistělé, nejspíš přelomové době, za nanejvýš aktuální.

J. B. 4. 1. 2022

(Viola, Jitka Štenclová – obrazy, vernisáž 5. 1. 2022)