2003 - Jiří Machalický: text do katalogu k výstavě v České Galerii

Tvorba Jitky Štenclové je různorodá a proniká do nejrůznějších oblastí. V posledních letech se autorka zabývá hlavně kresbou a malbou. Volí klasické i netradiční prostředky. Citlivě pracuje s barvou, linií i světlem. Její inspirací se stává příroda v její neustálé proměnlivosti. Do jejích obrazů vstupují vize spojené s vesmírem, s jeho nekonečnými dálkami. Tvary se často proměňují v záhadné symboly vystupující z neurčitého prostoru. Jitka Štenclová pracuje systematicky a svá témata dokáže využít do všech důsledků. Vyjadřuje se nejen čistou linkou a přesně volenými barevnými akordy, ale zkouší i prostorové řešení. Půvabné jsou její objekty z plastů, s nimiž volně experimentuje. Autorka rozvíjí svou bohatou představivost, její projev je stále sevřenější a soustředěnější. Navazuje na bohatý odkaz symbolistických tendencí, které se u nás rozvíjely a dosud rozvíjejí v několika vlnách. Má za sebou již řadu výstav, na nichž bylo možné sledovat, jak se její tvorba přirozeně vyvíjí, jak se postupně proměňuje její pohled na svět. Ukazuje se, že se stala zajímavou osobností nejen v oblasti užité, ale i volné tvorby. Její dílo se vřadilo do celkových souvislostí a obohacuje projev vlastní generace nastupující koncem sedmdesátých a počátkem osmdesátých let.

Jiří Machalický